TÝDEN LAUDATO SI

"Laudato si WEEK"

Slova papeže Františka k oslavě 5. výročí od vydání Encykliky Laudato Si:

"Jaký svět chceme zanechat těm, kteří přijdou po nás, dorůstajícím dětem? Tato otázka mne podnítila k tomu, abych vás vyzval k účasti na týdnu Laudato si´ od 16. do 24. května t.r. Půjde o globální kampaň u příležitosti pátého výročí encykliky Laudato si´ věnované péči o společný domov. Opětovně naléhám, aby se reagovalo na ekologickou krizi, volání země a nářek chudých, kteří již nemohou déle čekat. Pečujme o stvoření, které je darem našeho dobrého Boha, Stvořitele. Slavme společně týden Laudato si´. Kéž vám Bůh žehná a nezapomínejte se za mne modlit. Děkuji."


Rok Laudato Si

Povolaní k ekologické konverzi Týdnem Laudato Si nekončí!

Týdnem Laudato Si (16. - 24. 5. 2020) začal zvláštní rok věnovaný encyklice Laudato si´ a jejímu učení o integrální ekologii (2020-2021). Vyhlásil ho Vatikánský Úřad pro službu integrálnímu lidskému rozvoji.

1.9. je Světový den modliteb za péči o stvoření. V pravoslavné církvi se slaví od roku 1989,  v katolické od roku 2015 ( v návaznosti na vydání encykliky Laudato si').

Doba stvoření (Season of Creation) je období, ve kterém každoročně věnuje církev zvýšenou pozornost Božímu Stvoření. Čas tvorstva je období od světového dne modliteb za péči o stvoření (1.9.) až do svátku sv. Františka (4.10.), patrona ekologických snah. 


Nechejme se inspirovat do svého každodenního života. Sami si vyberme, co chceme změnit, kde chceme začít. Paleta Ekovýzev je pestrá.


Inspirace z Týdne Laudato Si

16. - 24. 5. 2020

Křesťan a stvoření


Přestat plýtvat může každý. A měl by!

Zamyslet se lokálně 

Je sucho.

Použij a vyhoď!

A o oděv proč si děláte starosti?

Novodobé páteční předsevzetí

V přírodě jen tak být

Modlitba za Zemi - spojme se