TÝDEN LAUDATO SI 2021

Inspirace pro ČR právě připravujeme.....

Laudato Si 'Week 2021, který se bude konat 16. - 24. Května, bude vrcholnou událostí Roku Laudato Si' a oslavou velkého pokroku, který celá církev učinila na své cestě k ekologické konverzi. Organizace Global catholic climate movement, která se zabývá uváděním encykliky Laudato Si do života, připravila pro Týden Laudato Si 2021 program, který je dostupný v angličtině. Jedná se o přednášky, diskuze, společné modlitby, atd. Do jednotlivých aktivit je možné se registrovat. Programy budou probíhat v angličtině, španělštině, italštině a zřejmě i v polštině.


TÝDEN LAUDATO SI 2020

16.-24.5.2020

Slova papeže Františka k oslavě 5. výročí od vydání Encykliky Laudato Si:

"Jaký svět chceme zanechat těm, kteří přijdou po nás, dorůstajícím dětem? Tato otázka mne podnítila k tomu, abych vás vyzval k účasti na týdnu Laudato si´ od 16. do 24. května t.r. Půjde o globální kampaň u příležitosti pátého výročí encykliky Laudato si´ věnované péči o společný domov. Opětovně naléhám, aby se reagovalo na ekologickou krizi, volání země a nářek chudých, kteří již nemohou déle čekat. Pečujme o stvoření, které je darem našeho dobrého Boha, Stvořitele. Slavme společně týden Laudato si´. Kéž vám Bůh žehná a nezapomínejte se za mne modlit. Děkuji."


Rok Laudato Si

24.5. 2020 - 24.5. 2021

Týdnem Laudato Si (16. - 24. 5. 2020) začal zvláštní rok věnovaný encyklice Laudato si´ a jejímu učení o integrální ekologii (2020-2021). Vyhlásil ho Vatikánský Úřad pro službu integrálnímu lidskému rozvoji.

1.9. je Světový den modliteb za péči o stvoření. V pravoslavné církvi se slaví od roku 1989,  v katolické od roku 2015 ( v návaznosti na vydání encykliky Laudato si').

Doba stvoření (Season of Creation) je období, ve kterém každoročně věnuje církev zvýšenou pozornost Božímu Stvoření. Čas tvorstva je období od světového dne modliteb za péči o stvoření (1.9.) až do svátku sv. Františka (4.10.), patrona ekologických snah. 


Nechejme se inspirovat do svého každodenního života. Sami si vyberme, co chceme změnit, kde chceme začít. Paleta Ekovýzev je pestrá.