Rok Laudato Si

Týdnem Laudato Si (16. - 24. 5. 2020) začal zvláštní rok věnovaný encyklice Laudato si´ a jejímu učení o integrální ekologii (2020-2021).

1.9. je Světový den modliteb za péči o stvoření. V pravoslavné církvi se slaví od roku 1989,  v katolické od roku 2015 ( v návaznosti na vydání encykliky Laudato si').

Čas tvorstva (Season of Creation) je období, ve kterém každoročně věnuje církev zvýšenou pozornost Božímu Stvoření. Čas tvorstva je období od světového dne modliteb za péči o stvoření (1.9.) až do svátku sv. Františka (4.10.), patrona ekologických snah. 


Prvním krokem je rozhodnutí k obrácení, změna smýšlení, změna postoje ke světu a lidem.

Druhým krokem je akce, změna toho, co změnit ve svém životě mohu; nejprve sám u sebe.

Třetím krokem je šíření myšlenky ekologické konverze dál. Nevnucovat, ale sdílet.